pecet orez
slide top
Co významného se v obci podařilo ve volebním období
 • Koupě problémových domů čp 49 a 50, demolice, parcelace na stavební pozemky a prodej stavebních pozemků.
 • Oprava a nátěry sloupů veřejného osvětlení, výměna svítidel a úspora finančních nákladů na elektrickou energii.
 • Obnova a oprava původního napájení rybníků, vybudování odběrního místa na Čertůvce.
 • Projekt a stavební povolení na opravu zdí obecních rybníků a jejich odbahnění. Nyní se zpracovává žádost o dotaci.
 • Rekonstrukce chodníku v parku a sjezd k bytovce č.p. 166.
 • Rekonstrukce sportovního hřiště u hasičárny.
 • Rozšíření dětského hřiště o workoutové prvky pro mládež i dospělé, částečně financováno z dotace.
 • Rekonstrukce a zateplení budovy obecního úřadu.
 • Rekonstrukce obrubníků podél hlavních silnic a vjezdů.
 • Nová podlaha v obecním sále.
 • Rekonstrukce oplocení u základní školy.
 • Rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole, modernizace kuchyně v mateřské škole.
 • Získání dotace na kompostéry a předání kompostérů zdarma do každé domácnosti.
 • Oprava sochy Svatého Marka.
 • Oprava podstavce s křížkem na křižovatce u zrcadla.
 • Nový povrch vozovky na křižovatce u zrcadla, financováno ze zdrojů ŘSD.

Realizace všech těchto bodů je výsledek vzájemné spolupráce většiny zastupitelů a obecního úřadu.

Přihlášení

Staré Ždánice - mapa / kontakt


mapa cz