pecet orez
slide top
Napájení obecních rybníků.

Napájení obecních rybníků pro nás byla veliká výzva, protože jsme slyšeli mnoho názorů, že původní historické napájení se obnovit nedá, že už ho několikrát hledali a nenašli, že je úplně zničené atd.
Zároveň nám ale nebyl lhostejný osud našich rybníků, ze kterých pomalu ubývala voda a dočasné zadržování vody ve struze stavidlem v parku bylo jednak trnem v oku kontrolním orgánům a jednak neumožňovalo průtočnost rybníků.
Počátkem roku 2015 jsme začali pracovat na obnovení původního napájení obecních rybníků. V rozpočtu obce byla na tuto akci vyčleněna částka 500.000,- Kč. Ideálním řešením by bylo vybudovat zcela nové napájení, na to by ale bylo potřeba mnohem více peněz. Vzhledem k výši ostatních investic by to nebylo realizovatelné. Do rybníků byly v roce 2014 vysazeny ryby a v důsledku nefungujícího průtočného napájení docházelo k jejich úhynu. Napájení tedy bylo potřeba vyřešit v relativně krátké době a nečekat na to, až jednou v rozpočtu bude více peněz.
S použitím výše uvedené částky se nabízely dvě možnosti. Buď na tuto akci sehnat nějakou dotaci nebo se pokusit obnovit a vyčistit původní trubky. Dotaci jsme poptávali na mnoha místech jak v oblasti operačních programů, tak v oblasti protipovodňových opatření. Žádné dotace pro tento typ investic v té době ale nebyly vypsány. Rozhodli jsme se tedy jít cestou obnovy původních trubek. Prvním krokem bylo zjistit, kudy původní trubky vedly a pokusit se je nalézt. Hledali jsme v historických mapách a ptali jsme se mnoha pamětníků. V únoru 2015 se nám podařilo nalézt v zemi první trubky a to nás utvrdilo v tom, že alespoň část původního napájení bude zachovalá. Postupně jsme pracovali na hledání dalších trubek a směru vedení. K tomu bylo potřeba provádět drobné zemní práce a geodetické zaměřování. Následně probíhalo čištění trubek vozem na čištění kanalizací. V srpnu nás trubky konečně dovedly k místu, kde se napájení napojuje na Ždánickou strouhu. Bylo tedy možné uzavřít tuto první etapu, při níž jsme zjistili, že celková délka napájení od funkční šachty u domu čp. 31 k napojení na strouhu je 644m. Z toho se nám podařilo vyčistit úseky v celkové délce 381m. V září 2015 jsme zadali výběrové řízení na obnovu vedení, které nebylo možné vyčistit, včetně propojení s původními trubkami a osazení šachtami. Výběrové řízení vyhrál pan Roman Ptáček za nejnižší nabídnutou cenu 252.165,- Kč včetně DPH. Následně byl zpracován projekt na obnovu odběrního místa za cenu 24.200,- Kč včetně DPH. Ve výběrovém řízení v červenci 2016 byla vybrána firma ZEMPRASTAV spol. s r.o. na realizaci obnovy odběrního místa za nejnižší nabídnutou cenu 142.079,50 Kč včetně DPH. Celková cena obnovy napájení po započtení dalších nákladů jako geodetické práce, drobné zemní práce při hledání trubek, čištění kanalizačním vozem vyšla na částku kolem 500.000,- Kč včetně DPH.
Následně proběhla kolaudace díla a všichni jsme si oddychli, že jsou naše rybníky zachráněny. Matka příroda ale na tuto situaci měla jiný názor a přestala do strouhy dodávat vodu. Bohužel bez vody ve strouze nepoteče voda ani v sebelepším napájení. Pevně doufáme, že zase jednou voda ve strouze poteče. Nicméně nezůstáváme u doufání a v současné době realizujeme alternativní napájení rybníků.

V souvislosti s akcí obnovy napájení je důležité poděkovat vlastníkům všech pozemků, přes které vede napájení rybníků za jejich ochotu a vstřícnost. Bez jejich souhlasu by obnovu tohoto historického vedení nebylo možné realizovat. Zároveň chceme poděkovat našim hasičům, kteří nám mnohokrát vždy velmi ochotně pomohli. Dále děkujeme panu Ptáčkovi, který první etapu prací vykonával pouze za provozní náklady svého bagru a do výběrového řízení pro druhou etapu se přihlásil s cenou o cca 26tis. Kč nižší než nabídla firma MIROS MAJETKOVÁ a.s., která skončila druhá v pořadí a dokonce o cca 90tis. Kč levnější, než byla nejdražší nabídka. A ještě jedno poděkování patří pamětníkům, kteří si nakonec na některé detaily ohledně napájení vzpomněli. Jejich informace nám též pomohly. Celá akce byla opět skvělým příkladem spolupráce většiny zastupitelů a mnoha dalších občanů.

Přihlášení

Staré Ždánice - mapa / kontakt


mapa cz